ZDJĘCIA


Tu zamieszczamy zrobione przez nas zdjęcia...

Plac budowy Plac budowy Plac budowy Ciekawska krowa Panorama Feliksowa Wykop Wykop Lofty dawniej Lofty dawniej Blok we Mszczonowie Blok we Mszczonowie Blok we Mszczonowie Punkt poligonowy osnowy geodezyjnej Punkt poligonowy osnowy geodezyjnej Tyczenie budynku Tyczenie budynku Tyczenie budynku Tyczenie budynku Tyczenie budynku Tyczenie budynku Pomiary inżynieryjno-przemysłowe Pomiary inżynieryjno-przemysłowe Pomiary inżynieryjno-przemysłowe Pomiary inżynieryjno-przemysłowe Pomiary inżynieryjno-przemysłowe Pomiary inżynieryjno-przemysłowe Badanie pionowości słupów hali Prawie pionowy słup Pomiary inżynieryjno-przemysłowe Pomiary inżynieryjno-przemysłowe Pomiary inżynieryjno-przemysłowe Pomiary obiętości mas Pomiary obiętości mas Pomiary obiętości mas Pomiary obiętości wyrobisk Pomiary obiętości wyrobisk Pomiary przebiegu cieku wodnego Pomiary w lato Pomiary rzeźby terenu do naliczenia warstwic Pomiary rzeźby terenu do naliczenia warstwic Zimowy krajobraz Zimowy krajobraz Zimowy krajobraz Inwentaryzacja zbiornika wodnego Pomiary zamarzniętego zbiornika wodnego Pomiary rzędnych odwiertów przy wiaduktach kolejowych Przetyczanie długich odcinków granicznych Przetyczanie długich odcinków granicznych Pomiar GPS-RTK Pomiary na zalanych polach Pionowanie słupów Pionowanie słupów Pomiary kontrolne punktu poligonowego na malowaniczej górce Bociany widziane przez tachimetr Pomiary kontrolne i przenoszenie osi Pomiary kontrolne i przenoszenie osi Pomiary kontrolne i przenoszenie osi Pomiary drogowe Pomiary wysokościowe Pomiar bezpośredni budynku techniką GPS Pomiar bezpośredni budynku techniką GPS Pomiary przemysłowe Pomiary przemysłowe Pomiary tropikalne (miejscowe) Pomiary tropikalne (miejscowe) Tyczenie budynków na ławach Pomiary wodociągu Przenoszenie wysokości

M.A. 2010| Mapa strony | Strona firmowa geodezja-zyrardow.pl